Thần kinh

Chuyên khoa Thần kinh cung cấp các kiến thức bệnh học có liên quan đến tình trạng đau nửa đầu, mất ngủ,… gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Nguy hiểm hơn, nếu không được điều trị tốt sẽ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.