Huyết áp cao và cách điều trị an toàn, bền vững từ bài thuốc thảo dược Hạ áp hoạt huyết thang

Huyết áp cao là bệnh có tỷ lệ người mắc tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Theo Viện Tim mạch Việt Nam, nếu năm 1990 số người tăng huyết áp mới chỉ chiếm 11%, năm 2000 tỉ lệ...

Xem thêm